VIII Carrera Puerta de Muniellos 32km

VI Carrera Puerta de Muniellos 12km

VII Carrera Puerta de Muniellos 32km

V Carrera Puerta de Muniellos 12km

VI Carrera Puerta de Muniellos 32km

IV Carrera Puerta de Muniellos 9km

III Carrera Puerta de Muniellos 27 km

I Carrera Puerta de Muniellos 9 km

II Carrera Puerta de Muniellos 21 km

I Carrera Puerta de Muniellos